Sekretariat

(24) 275-45-20

Stanowisko Interwencyjne

+48 512 304 641

Zabezpieczenie imprez masowych

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, planu zabezpieczenia imprezy, a także zapewnienia bezpieczeństwa.

OCHRONA FIZYCZNA stała i doraźna

Posiadamy 150 pracowników ochrony fizycznej. Ich pracę nadzoruje wykwalifikowana kadra kierownicza.

MONITORING SYG. ALARMOWYCH

Zapewniamy stały dozór sygnałów alarmowych i wizyjnych w zabezpieczanych przez naszą firmę obiektach.

Transport wartości pieniężnych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne.

Mając na celu dbałość o zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa przewożonych wartości pieniężnych, oferujemy usługę transportowania wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. W ostatnim czasie w Polsce występują coraz częstsze napady rabunkowe na osoby przenoszące, przewożące wartości pieniężne, aby zminimalizować ryzyko zasadnym jest powierzanie transportów wartości firmie zewnętrznej. Firma Huzar wykonując usługi transportowania wartości bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mienie od momentu pobrania przesyłki z wartościami pieniężnymi do chwili jej dostarczenia do punktu docelowego. Każdy transport realizowany jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony i nadzorowany przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne, dzięki zastosowaniu technologii GPS w każdej chwili możemy zlokalizować transport.

Orzechowski Agencja Ochrony HUZAR posiada dodatkowe ubezpieczenie z tytułu wykonywania usług w zakresie transportu wartości.